Scroll to top
Dictàmens tècnics

Redacció d’un dictamen pericial de delimitació

Es va dur a terme un estudi exhaustiu de documentació com són escriptures, recerca de documentació antiga, ortofotografies,… i posteriorment un seguiment del termenal i límits sobre terreny així com el seu marcatge mitjançant aparell GPS Leica Zeno20, per tal de plasmar de forma clara i inequívoca els límits reals de la propietat.

  • Data:

    Maig, 2018

  • Ubicació:

    Baix Empordà

Projecte-Dictamen Pericial-Procuradors Forestals