Scroll to top

Resolució ARP/1953/2018 ajuts a la gestió forestal per a finques de titularitat pública

RESOLUCIÓ ARP/1953/2018, DE 3 D’AGOST, PER LA QUAL ES CONVOQUEN PER A L’ANY 2018 ELS AJUTS A LA GESTIÓ FORESTAL SOSTENIBLE PER A FINQUES DE TITULARITAT PÚBLICA

Resolució ARP/1953/2018, de 3 d’agost, per la qual es convoquen per a l’any 2018 els ajuts a la gestió forestal sostenible per a finques de titularitat pública destinats a la redacció i revisió dels instruments d’ordenació forestal (operació del PDR 08.05.02), la xarxa viària per a la gestió dels boscos (operació del PDR 04.03.03), les actuacions silvícoles de millora i generació de cicles ecosistèmics (operació del PDR 08.05.01), la prevenció d’incendis forestals i restauració del potencial forestal (operació del PDR 08.03.01) i les inversions per a la transformació i comercialització dels recursos forestals (operació del PDR 08.06.02).

Els terminis de presentació de sol·licituds, sol·licituds de pròrroga o renúncia i justificació de l’ajut són els següents:

  1. Presentació de sol·licituds: 14 d’octubre de 2018.
  2. Sol·licitud de pròrroga o renúncia total: 31 de juliol de 2019.
  3. Presentació de renúncia parcial: 31 d’agost de 2019.
  4. Justificació de l’ajut: 01 d’octubre de 2019.

Consulteu la Resolució ARP/1953/2018, de 3 d’agost.

Notícies Resolució ARP/1953/2018 Procuradors Forestals

Related posts