Scroll to top

Resolució ARP/906/2018 ajuts per a finques de titularitat privada per a la redacció i revisió d’ordenació forestal

RESOLUCIÓ ARP/906/2018, DE 4 DE MAIG, CONVOCATÒRIA DELS AJUTS A LA GESTIÓ FORESTAL SOSTENIBLE EN FINQUES DE TITULARITAT PRIVADA PER LA REDACCIÓ I REVISIÓ D’ORDENACIÓ FORESTAL

El DOGC núm. 7616, de 10 de maig publica la Resolució ARP/906/2018, de 4 de maig, per la qual es dona publicitat a l’Acord del Consell Rector del Centre de la Propietat Forestal de convocatòria dels ajuts a la gestió forestal sostenible en finques de titularitat privada per a l’any 2018 corresponents a la redacció i revisió dels instruments d’ordenació forestal (operació PDR 08.05.02) (ref. BDNS 397370).

Els terminis de presentació de sol·licituds, de finalització de les actuacions i de justificació són els següents:

  1. Presentació de sol·licituds: de l’11 de maig a l’11 de juny de 2018.
  2. Finalització d’actuacions: 30 de setembre de 2019, inclòs.
  3. Justificació de feines: 15 d’octubre de 2019, inclòs.

Consulteu la Resolució ARP/906/2018, de 4 de maig.

Notícies Resolució ARP/906/2018 Procuradors Forestals

Related posts