Scroll to top

Campanya de
Suro 2018

Durant el període de lleva del suro de l’any 2018, des de Procuradors Forestals s’ha coordinat l’aprofitament surer d’un total de 19 finques forestals entre les províncies de Girona i Barcelona.

S’han realitzat les tasques de direcció i coordinació dels treballs (arranjament de camins, lleva, tractament fitosanitari, desembosc, càrrega i transport) i la comercialització del producte…

Veure projecte